برای ارتباط با مدیر میتوانید از روش های زیر استفاده کنید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.
تلگرام: https://telegram.me/a_samimi
ایمیل: ardeshir.samimi@yahoo.com