انجمن کسب درآمد از اینترنت انواع روش های کسب درآمد بدون سرمایه گذاری
اثبات پرداختی سایت کلیک فکس - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کسب درآمد از اینترنت انواع روش های کسب درآمد بدون سرمایه گذاری (http://buxi.ir/froum)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات (http://buxi.ir/froum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: برداشتی کاربران از اینترنت (http://buxi.ir/froum/forumdisplay.php?fid=207)
+--- موضوع: اثبات پرداختی سایت کلیک فکس (/showthread.php?tid=8488)اثبات پرداختی سایت کلیک فکس - Pedro34 - 1398/1/25

این تصویر رسید پرداختی سایت ایرانی کلیک فکس است. برای اولین برداشت، شما می توانید زمانی که موجودیتان به هزار تومان رسید، درآمدتان را برداشت کنید.

[عکس: Click-Fex-1.jpg]


[عکس: ban1.gif]